23 MAY

Terapija muzikom može smanjiti depresiju kod demencije

by Demencija

Muzikoterapija umanjuje depresivne simptome kod pacijenata sa demencijom, ali ima vrlo malo ili uopšte nema efekta na agitaciju i agresiju, pokazuju rezultati nove meta-analize.

Ova analiza je pokazala da terapija muzikom ima malo ili nema uticaja na emocionalnu dobrobit i sveukupni kvalitet života, na simptome ponašanja ili na kogniciju, dok su efekti ove terapije na anksioznost ili socijalno ponašanje bili nejasni iz ovih podataka.

Za Medscape Medical News, voditelj ove studije, Jenny T. Van der Steen, PhD, je rekla da je ključna poruka ove studije da kliničari mogu preporučiti muzikoterapiju kao način da se umanje depresivni simptomi kod pacijenata sa demencijom. „S obzirom da ne postoji lijek za demenciju, na neki način ovo su dobre vijesti, jer jedna nefarmakološka intervencija, kao što je slušanje muzike, može poboljšati kvalitet života oboljelih.“

Ref. Music Therapy May Reduce Depression in Dementia – Medscape – May 12, 2017.

Podijelite sadržaj sa prijateljima:
Tags:

Demencija

© 2017 Demencija.ba. Powered By Lilium Digital