NEFARMAKOLOŠKI TRETMAN DEMENCIJA

Neki simptomi demencije i problemi sa ponašanjem se u početku mogu tretirati nefarmakološkim pristupom koji uključuje:

Kognitivno bihejvioralnu terapiju – koja može pomoći u početku sa prihvatanjem dijagnoze, u planiranju i u tretmanu depresije u početnoj fazi demencije.

Psihoterapija i psihološke edukativne mjere
– mogu pomoći njegovateljima, kao i svima u porodici kako da se ponašaju u njezi oboljelog, kako bi sačuvali svoje mentalno i sveopšte zdravlje.

Kontrola ponašanja
– može biti korisna u definisanju ponašanja koja se teško kontrolišu kod osoba sa demencijom, te kako se nositi sa takvim ponašanjem. Takva ponašanja uključuju lutanje, agitaciju i ponavljanje pitanja.

Elder care nurse playing jigsaw puzzle with senior woman in nursing home

Modifikacija životne sredine – prilagođavanje životne sredine oboljelima. Idealno okruženje za oboljele od demencije mora biti mirno, sigurno, poznato i konstantno. Okupacioni terapeut vam može pokazati kako da učinite svoj dom sigurnijim i naučiti vas kako da se nosite sa promijenjenim ponašanjem oboljelog. Tako možete spriječiti nesreće, poput padova.

Grupe za podršku oboljelima od demencije
– mogu pomoći u razvijanju korisne mreže pomoći i upoznavanje oboljelih i njegovatelja gdje i kome se mogu obratiti za pomoć.

Vježbanje memorije
– u ranoj fazi oboljelima može pomoći da poboljšaju svoje kognitivne funkcije i samostalnost.

Alternativne terapije
– lagane masaže ili aromaterapija, terapija muzikom i plesom, terapijske životinje i sl.

© 2017 Demencija.ba. Powered By Lilium Digital