23 MAY

Terapija muzikom može smanjiti depresiju kod demencije

Muzikoterapija umanjuje depresivne simptome kod pacijenata sa demencijom, ali ima vrlo malo ili uopšte nema

23 MAY

Koja fizička aktivnost u najvećoj mjeri smanjuje rizik za nastanak demencije?

Mogućnost za razvoj demencije se povećava sa godinama. Iako je prevencija demencije jedan od važnijih

© 2017 Demencija.ba. Powered By Lilium Digital